Лекции по интелектуална собственост


Концепция за интелектуална собственост - всички интелектуални продукти (нови технологии и машини) са обект на интелектуалната собственост. Системата включва....
 

Специфични случаи на първични носители на авторското право


Съавторството – авторите на едно произведение са повече от един, зависимо дали техния принос по създаване на произведението може или неможе да бъде разграничено. Съавторите трябва да се договорят какъв е приносът на всеки един...
 

Въведение в защита на информацията. Основни понятия и принципи на защита. Видове защита.


1 аспект – защита на информацията на магнитни носители; 2 аспект – жизнен цикъл на информационната система (ИС) = информацията се защитава във всички фази от ИС...
 

Полезни модели и Промишлени дизайни


Лекция за полезните модели и промишлените дизайни, като обекти на интелектуалната собсвеност....
 

Прогнозиране и планиране


Необходимостта от прогнозиране и планиране произтича от системния характер на стопанството и неговите елементи, от непрекъснато нарастващата сложност на икономическите системи,1 както и от нарастващите проблеми, които те трябва...
 

Същност, видове и особености на лицензионните договори


Стратегия на заимстването, базираща се главно на използването на чужд опит и постижения, което води до доближаване, но не и до издигане до световното равнище на съответната област...
 

Същност на интелектуалната собственост


Интелектуалната собственост, като понятие, се отнася до продуктите на човешкия творчески труд. Развитието на системата за закрила на интелектуалните продукти започва още през 15в....
 

Патенти


В индустриалната собственост има обекти, които се отнасят към закрила на научно-технически резултати. Научно-техническите резултати имат вътрешно присъща ценност, съдържаща се в съдържанието на информацията, която излагат...
 

Стратегии за използване на търговски марки


Наличие или отсъствие на марка. Собствена или чужда марка да ползваме. Възможните стратегии от гледната точка на сферата на дейност на маркопритежателя. Обхват на стоките и услугите. Закрила срещу нелоялна конкуренция. Раздел: лицензионна търговия...
 

Лицензионна търговия с обекти на интелектуална собственост


Покупко- продажбата е еднократен акт, с който се прехвърля правото на собственост върху обекта и с това за продавача се прекратява възможността за по нататъшна икономическа експлоатация на същия и участие в разпределението на икономическите...
1 2 3 4 5 » 7

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Интелектуална собственост с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент