Специфични случаи на първични носители на авторското право


Съавторството – авторите на едно произведение са повече от един, зависимо дали техния принос по създаване на произведението може или неможе да бъде разграничено. Съавторите трябва да се договорят какъв е приносът на всеки един...
 

Патентно проучване


Патентно проучване по дисциплината Интелектуална собственост относно броя и вида на патентите свързани с търговската марка Опел...
 

Wipo - световна организация за интелектуална собственост


Бюджетът на организацията се формира благодарение на нейните приходи, както и таксите на страните членки. СОИС извършва услуги по регистрация на обектите на интелектуална собственост, а също и различни библиотечни и информационни услуги...
 

Плагиатство - престъпление срещу интелектуалната собственост


Случаят "Мария Димитрова", плагиат, създал стихосбирка с произведения на други автори...
 

Интелектуална собственост


Въведение в системата на интелектуална собственост. Обекти на системата. Основи конвенции
 

Интелектуална собственост


Зародило се е в Бохемия. През 16-17в – Италия, флот, Китай. През 18в във Великобритания – „Законза статута на монополите” - дава се монополно право на създателите на нави техн. Произведения(по-късно в САЩ...)...
 

Интелектуална собственост


Лекция по интелектуална собственост относно: Закона за авторското право (редакция от 2002 и 2007 година) предвижда 4 диференцирани групи: Артисти - изпълнителите върху техните изпълнения. Продуцентите на звукозаписи върхуте техните...
 

Работа с базата данни за патенти по PCT договора (wipo.int) и по Eвропейската патентна конвенция (ep.espacenet.com)


Принципи и процедури по регистрация на дизайн. Съществуват няколко вида дизайн на изделието. Всяко едно изделие, което е обект на авторско право, има присъща и неповторима за него форма и дизайн...
 

Казус по интелектуална собственост


Можете ли да направите възражения по заявката за регистрация на марката "Каромина” поради сходства с вашата марка "Каролина"? правните аспекти на търговската марка са установени и законово регламентирани в закона за марките и географските означения...
 

Полезният модел като обект на индустриална собственост. Сравнителен анализ с изобретението


Обектът полезен модел съществува в правната система на нашата страна от 1993 година. Правната му регламентация е в Закон за патентите (ЗП), като актуалната му правна регламентация откриваме в редакцията на Закона за патентите от 2006 година....
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Интелектуална собственост с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент