Същност, видове и особености на лицензионните договори


Стратегия на заимстването, базираща се главно на използването на чужд опит и постижения, което води до доближаване, но не и до издигане до световното равнище на съответната област...
 

Индустриална собственост


»» Изобретение – техническо решение на задача, от която и да е област на стопанството. Ако инт. продукт не е техническо решение не се счита за изобретение и не може да се защити с патент....
 

Патенти


В индустриалната собственост има обекти, които се отнасят към закрила на научно-технически резултати. Научно-техническите резултати имат вътрешно присъща ценност, съдържаща се в съдържанието на информацията, която излагат...
 

Художествена собственост


Понятие за сценично произведение и видове – сп са създадени с цел оставяне и представяне на сцената. Съществуват различни жанрове като драматични, музикално драматични, пантонимични, хореографски...
 

Интелектуална собственост


Системи за патентна експертиза. Понятие – в зависимост от това какви видове дейности и в какъв обем от формалната и материалната експертиза се извършват, от компетентния орган според съответното национално законодателство държавите са възприели...
 

Казус по интелектуална собственост


Дружество заявява за регистриране комбинирана марка. Административният орган постановява отказ за регистрация...
 

Фирмено наименование


Паришка конвевекция: 1883г. въвежда закрила на индустриалната собственост; тя регламентира обектите на индус. Собственост и задължава държавите да въведат в своето законодателство закрила на тези области...
 

Научните открития


Научните открития представляват установяване на свойства, явления и закономерности на материалния свят, годни да бъдат проверени. За разлика от изобретенията, при НО няма процес на създаване на нещо ново...
 

Правен режим на изобретенията и полезните модели (обекти на патентното право)


В патентното право има два обекта на закрила – изобретения и полезни модели. Тук ще обясним каква е разликата между изобретенията и полезните модели и тяхната правна закрила...
 

Структура на системата на интелектуална собственост


Интелектуалната собственост се отнася до резултати на човешкия творчески труд. Интелектуалната собственост дава възможност на лицата, инвестирали в създаването на творчески резултати да могат да...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Интелектуална собственост с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент