Изобретения


Те са интелектуални продукти, които представляват технически решения на опр. задачи. Посочват начини и средства за разрешаване на опр. проблеми в областта на техниката...
 

Лицензионна търговия с обекти на интелектуална собственост


Покупко- продажбата е еднократен акт, с който се прехвърля правото на собственост върху обекта и с това за продавача се прекратява възможността за по нататъшна икономическа експлоатация на същия и участие в разпределението на икономическите...
 

Авторското право и сродните му права


Авторските права са международно защитени от Берлинската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения, подписана през 1886г....
 

Отмяна на регистрация на патент


Материалът е лекция при професор Маркова от УНСС по интелектуална собственост и описва отмяна на регистрацията на патент...
 

Интелектуална собственост. Характеристика. Основни групи обекти


Правото на интелектуална собственост представлява система от правни норми, които регулират обществените отношения, свързани с интелектуалната собственост...
 

Авторски и сродни на авторските права


Обекти на ап- всяко произведение на литературата, изкуството, и науката, което е резултат от творческата дейност и е изразено в каквато и да е обективна форма, като например...
 

Художествена собственост


Художествената собственост има 2 раздела: изкуство, наука, произведения; артистични изпълнения, звуко– и видеозаписи...
 

Автор и авторство


Авторското право възниква с момента на създаване на произведението. На автора се признава притежанието на изключително право да използва и разрешава използването на резултата от труда му на други лица срещу заплащане на авторовото възнаграждение...
 

Компютърни програми


Същност на компютърните програми, тяхната употреба и предназначение за сигурността и функционирането на компютъра. Авторски права....
 

Неимуществени и имуществени авторски права


Авторско правната закрила възниква автоматично без условия за регистрация на произведението, издателя или депозит на екземпляр от произведението. Авторско право възниква при прехвърляне на авторски правомощия чрез договор...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Интелектуална собственост с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент