Франчайзинг – същност, видове и особености


Същност видиве и характеристика на франчайзингът - подробен доклад...
 

Интелектуална собственост


Търговските марки Louis Vuitton i Chanel, как се справят с фалшификаторите...
 

Интелектуална собственост. Характеристика. Основни групи обекти


Правото на интелектуална собственост представлява система от правни норми, които регулират обществените отношения, свързани с интелектуалната собственост...
 

Форми на ценообразуване


Въпросът за цените на патентните и безпатентните лицензии е от значителна сложност. Потенциалният лицензиар е длъжен да разчете и определи цената на лицензията, а купувачът на лицензията е длъжен да определи...
 

Патенти за изобретения- същност и характеристики


Основен обект на индустриалната собственост, който подлежи на патентна закрила и по повод, на който може да се каже, че са създадени патентните закони и самата патентна система е изобретението...
 

Нематериални нетекущи (дълготрайни) активи - същност и характеристика


Активът е придобит и контролиран от преприятието ресурс. Това означава, че предприятието го притежава и поради това има изключителното право да контролира ресурса...
 

Интелектуална собственост


Какво представлява интелектуалната собственост. Какво е патент, кави свойства притежава той....
 

Лекции по интелектуална собственост


Собствеността като икономическа и правна категория се разглежда в три аспекта: недвижима собственост, която включва земя, водни басейни върху нея, сгради, мостове и др...
 

Полезни модели - същност и характеристики


Интелектуалната собственост е свързана с патентната система. Патентната система възниква в резултат на стремежа да се закриля човешката изобретателност и главно икономическите изгоди, които носи тя...
 

Човешкият и интелектуален капитал в условията на глобализация


Връзки и зависимости между понятията човешки капитал, интелектуален капитал и глобализация....
1 2 »

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Интелектуална собственост с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент