Въведение в защита на информацията. Основни понятия и принципи на защита. Видове защита.


1 аспект – защита на информацията на магнитни носители; 2 аспект – жизнен цикъл на информационната система (ИС) = информацията се защитава във всички фази от ИС...
 

Прогнозиране и планиране


Необходимостта от прогнозиране и планиране произтича от системния характер на стопанството и неговите елементи, от непрекъснато нарастващата сложност на икономическите системи,1 както и от нарастващите проблеми, които те трябва...
 

Интелектуална собственовст


Лекции по интелектуална собственост. Конвенции, изобретения, полезни модели и др...
 

Фирмена култура


В двата модула се правят релации към категории от системата на интелектуалната собственост, а именно фирмена култура и ис на фирмата, фк и стратегии в системата на ис. Специално внимание се отделя на категорията имидж, която е толкова...
 

Интелектуална собственост


Търговска марка – знак или комбинация от знаци, способни да отличават стоките или услугите на един предприемач от стоките или услугите на останалите предприемачи. Изискване за графично представяне на този знак...
 

Интелектуална собственост


Лекция по интелектуална собственост относно: Закона за авторското право (редакция от 2002 и 2007 година) предвижда 4 диференцирани групи: Артисти - изпълнителите върху техните изпълнения. Продуцентите на звукозаписи върхуте техните...
 

Закрила срещу нелоялна конкуренция


Различни начини за опазване на търговска тайна, както и какви мерки да се вземат за борба срещу нелоялната конкуренция...
 

Интелектуална собственост


Интелектуални продукти - уникални (плод на човешкия ум), трудни за повтаряне в същия вид, с не материален характер – могат да бъдат въплатени във вещи...
 

Същност на интелектуалната собственост


Интелектуалната собственост, като понятие, се отнася до продуктите на човешкия творчески труд. Развитието на системата за закрила на интелектуалните продукти започва още през 15в....
 

Лекции по интелектуална собственост


Концепция за интелектуална собственост - всички интелектуални продукти (нови технологии и машини) са обект на интелектуалната собственост. Системата включва....

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Интелектуална собственост с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент