Интелектуална собственост - въпроси и отговори


Въпроси за изпит по Интелектуална собственост с техните отговори...
 

Въведение в проблематиката на художествено-литературната собственост


Правен аспект - "Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение". Авторът може да е обозначен с име, аноним, псевдоним, криптоним, фиктоним или графоман. Между автора и създаденото от него...
 

Пищов по интелектуална собственост


ИС обхваща икономически, правни и др. отношения, свързани с реализацията на интелектуалните продукти, които са резултат на човешки интелектуален труд и потенциал. За изучаването се изисква първо идентифициране на обектите на системата...
 

Лицензия, закрила ва търговските марки


Лицензия – разрешение на собственик, даващ за ползване продукта на друго лице, при което е включена цената. Възниква сравнително бързо. Първоначално възниква на национално ниво...
 

Пищови по интелектуална собственост


Обект на ИС, съдържащ в себе си елементи от обектите на Парижката и Бернската конвенция. Кой може да използва патентен представител и кой е задължен да използва...
 

Пищов по интелектуална собственост


Не се признават научни открития в областта на обществените науки...
 

Интелектуална собственост - понятия и опреления за изпит


Съдържа синтезирани понятия, дефиниции и определения от изпита по ИС в УНСС от 2013г....
 

Фирмено наименование


Паришка конвевекция: 1883г. въвежда закрила на индустриалната собственост; тя регламентира обектите на индус. Собственост и задължава държавите да въведат в своето законодателство закрила на тези области...
 

Защита на интелектуалната собственост


През коя година е приета Бернската копнвенция? 1886г. През коя година е приета Парижката конвенция? 1883г. Кои са обектите на индустриална собственост? Патенти за изобретения, полезни модели, търговски марки...
 

Пищови по управление на интелектуалната собственост


Понятието ИС се въвежда официално в употреба с подписването на конвенцията за създаване на световната организация за интелектуална собственост (СОИС), през 1967г., в Стокхолм...
1 2 »

Качи пищов и спечели
 

Сподели своите Пищови по Интелектуална собственост с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент